ปฏิทินงาน

เที่ยว ๑๒ เดือนสุขใจให้พลังชีวิต

25 เม.ย. 2556

                                                                                                          กำหนดการ

แถลงข่าว เที่ยว  ๑๒  เดือนสุขใจให้พลังชีวิต

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้อง  M1 – M2  ชั้น  ๒๓  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  แอท  เซ็นทรัลเวิลด์

                                                                                                                                                                                          

๑๓.๓๐ น.

๑๔.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

๑๕.๔๕ น.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

-

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

สื่อมวลชน  และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

พิธีกร  นางสาวสุจิรา  อรุณพิพัฒน์  (คุณนุ้ย)  และนายสืบสกุล  พันธุ์ดี  (คุณบรู๊ค)

กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน  และแขกผู้มีเกียรติ

นายธวัชชัย  อรัญญิก

รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ด้านตลาดในประเทศ

กล่าวถึง  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์  รูปแบบ  และกิจกรรมของโครงการ

อาจารย์คฑา  ชินบัญชร

ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประวัติศาสตร์

กล่าวถึง  การท่องเที่ยวแบบสุขใจให้พลังชีวิต

นายฐกฤต  เหมอรรณพจิต  (คุณเพ็ชร)  และนางสาวนันทวัน  แสงธรรมกิจกุล  (คุณแหน)

นักแสดง  ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม

กล่าวถึง  ประสบการณ์การท่องเที่ยว  ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิริมงคลเพิ่มพลังให้ชีวิต

สื่อมวลชนซักถาม

เชิญถ่ายภาพร่วมกัน

มอบของรางวัลแก่สื่อมวลชน

จบการแถลงข่าว

ชมนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว  และเส้นทางท่องเที่ยว  ๕  ภาค  ของโครงการเที่ยว ๑๒  เดือนสุขใจให้พลังชีวิต

 

          -----------------------------------------