ปฏิทินงาน

แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์”

3 ม.ค. 2557

กำหนดการ 

แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์” 

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗  

ณ  บริเวณอาคารสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้านประตูสวนจิตรลดา ถนนพระราม ๕

 

 

๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๐.๓๐ น.

-

นายฤทธิณรงค์  กุลประสูตร 

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสัตว์”


 

-

 

นายธวัชชัย  อรัญญิก

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามนโยบาย

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกล่าวขอบคุณ


 

-

 

-

-

เริ่มพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การสวนสัตว์

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สื่อมวลชนซักถาม

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๑.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นพิธีลงนาม