ปฏิทินงาน

แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๖ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

26 ก.พ. 2559

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ  จังหวัดสตูล  ครั้งที่  ๓๖ 

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ”

(SATUN  INTERNATIONAL KITE FESTIVAL 2016)

วันศุกร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ณ  บริเวณท้องสนามหลวง

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

ชิมชาชักและโรตีกาปาย  ของดีจังหวัดสตูล

 

-

ชมการแสดงชุด “ระบำว่าวควายและว่าวนานาชาติ”

 

-

ชมการเล่นและโชว์ว่าวจาก SIAMESE CATS KETS TEAM  โชว์ว่าวสายเดี่ยว 

การบินว่าวทีม  และว่าวใหญ่หลากหลาย

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายอภินันท์  โปษยานนท์  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กล่าวถึง  นโยบายด้านการส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการท่องเที่ยว

 

-

นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

กล่าวถึง  นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 

-

นางสาวกรุณา  เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยา 

ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานตรัง

กล่าวถึง  ภารกิจและแนวทางการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว

             ของพื้นที่จังหวัดสตูล

 

-

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

กล่าวถึง  รายละเอียดและไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมมหกรรมว่าวฯ

๑๕.๔๕ น.

-

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

-

จบการแถลงข่าว