ปฏิทินงาน

พิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร “พลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม

26 ก.พ. 2559

กำหนดการ

พิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร “พลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม

: Thailand Stylist Street Food Makeover Festival

วันศุกร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

  ลาน  C  และ  D  ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

๑๕.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

๑๖.๐๐  น.

-

พิธีกร  (นางสาวลิลลี่  แม็คกร๊าธ) กล่าวต้อนรับ

 

-

ชมการแสดง  Percussion  จากเครื่องครัว  (Sawasdee  Show)

 

-

นายวิบูลย์  นิมิตรวานิช   

ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน  “พลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม  :  Thailand Stylist Street Food Makeover Festival  และทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้สนับสนุนการจัดงานฯ  ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 นายวิบูลย์  นิมิตวานิช  ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  ททท.

  ผู้แทน  บริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)

 ผู้แทน  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  Thailand  Creative & Design Center (TCDC)

 ผู้แทน  สมาคมเชฟประเทศไทย

  ผู้แทน  โรงเรียนครัววันดี

 

-

พิธีประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดรถเข็นและอาหาร

 

-

Workshop  การปรุงอาหารจาก เชฟปิง ฉายา เชฟกระทะหล่อ

 

-

ชมการแสดงดนตรีจาก  วง  Super Set

 

-

ชมกิจกรรมและร่วมชิม ชม ช๊อป จากร้านค้าต่างๆ ภายในงานฯ

กำหนดการ
พิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร “พลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม 
: Thailand Stylist Street Food Makeover Festival”
ณ  ลาน  C  และ  D  ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
วันศุกร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
๑๕.๐๐  น. - สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ 
๑๖.๐๐  น. - พิธีกร  (นางสาวลิลลี่  แม็คกร๊าธ) กล่าวต้อนรับ 
- ชมการแสดง  Percussion  จากเครื่องครัว  (Sawasdee  Show) 
ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดงาน  “พลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม  :  Thailand Stylist Street Food 
Makeover Festival”  และทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ 
- พิธีกรเรียนเชิญผู้สนับสนุนการจัดงานฯ  ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
•  นายวิบูลย์  นิมิตวานิช  ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  ททท. 
•  ผู้แทน  บริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)
•  ผู้แทน  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  Thailand  Creative & Design Center (TCDC)
- พิธีประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดรถเข็นและอาหาร 
- Workshop  การปรุงอาหารจาก เชฟปิง ฉายา เชฟกระทะหล่อ 
- ชมกิจกรรมและร่วมชิม ชม ช๊อป จากร้านค้าต่างๆ ภายในงานฯ