ปฏิทินงาน

แถลงข่าว “โครงการฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล การจัดทำปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพังงา”

27 เม.ย. 2559

กำหนดการแถลงข่าว 

วันพุธที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙ 

  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

   แถลงข่าว “โครงการฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล การจัดทำปะการังเทียม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพังงา”

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๑๔.๐๐  น.

-

นางสาวไดอาน่า  จงจินตนาการ พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นเวที

 

-

นายสมพงศ์  ดาวพิเศษ       

ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก

กล่าวถึง  รายละเอียดของโครงการฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล  การจัดทำปะการังเทียมฯ

 

-

นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย           

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สำนักพระราชวัง

กล่าวถึง  ความร่วมมือในโครงการฯ เกี่ยวกับกิจกรรมวางปะติมากรรมเต่าที่จังหวัดพังงา

 

-

ผู้แทน  กองทัพบก

กล่าวถึง  ความร่วมมือในโครงการฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล  การจัดทำปะการังเทียมฯ

 

-

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ       

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่เชื่อมโยงกับโครงการฯ

 

-

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์            

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

กล่าวถึง  นโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในการส่งเสริมโครงการฟื้นฟูธรรมชาติ

            ชายฝั่งทะเลและการจัดทำปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๔.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว