ปฏิทินงาน

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมทำข่าว งานวัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน

3 ก.พ. 2562

ขอเชิญร่วมทำข่าว

งานวัฒนธรรมอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน

วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ ชั้น ๒๔

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

 ๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๕.๐๐  น.

 

-

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารและสายสัมพันธ์ไทย-จีน โดย

 

-

-

 

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Ms. Chang Yu Meng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

 

 

๑๕.๓๐ น.

 

 

๑๗.๐๐ น.

-

-

-

-

-

-

-

Mr. Wang Hai Dong รองเลขาธิการสมาพันธ์อาหารจีนโลกเขตปักกิ่ง

ตัวแทนเชฟจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ถ่ายภาพร่วมกัน

ทีมเชฟไทยและทีมเชฟจีน ปรุงอาหารสานสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมชวนชิมเมนูพิเศษ โดยทีมเชฟอาหารจีนระดับโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับทีมเชฟจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

สื่อมวลชนสัมภาษณ์

จบงาน

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย Theme ตรุษจีน หรือเสื้อแดง