ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield)

2 เม.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield)

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และนำเข้าสู่การแถลงข่าว

 

-

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการดำเนินการด้านการประกันภัยการเดินทางสำหรับ

           นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

 

-

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กล่าวแสดงความยินดีและความเชื่อมั่นในมาตรฐานการประกันภัยระดับสากลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

๑๕.๑๕ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีและนำเข้าสู่การแถลงข่าวโครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield)

•  นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•  นางนวลพรรณ ล่ำซำ

   กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•  นายกีรติ พานิชชีวะ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

•  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

   ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

๑๕.๔๕ น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield)

 

-

พิธีกรเรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ร่วมแถลงข่าว

ณ บริเวณ Photo Backdrop