ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ประชาสัมพันธ์งานพิธีเปิด Experience New Variety of Amazing Thailand 2019 “ Explore North to South”

4 เม.ย. 2562

กำหนดการ

Experience New Variety of Amazing Thailand 2019 “Explore North to South”

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

ณ ล้ง 1919 กรุงเทพมหานคร

 

13.00 น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

13.30 น.

-

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิค (ททท.)

กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ

13.45 น.

-

นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้

จัดทำ Product Update

14.20 น.

-

เจรจาธุรกิจ (Table top sales)

 

-

เสร็จสิ้นงาน