ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 แถลงข่าวโครงการ Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ

1 ส.ค. 2562

กำหนดการ

งานแถลงข่าวโครงการ Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

Warehouse 30 (Creative Community Complex) โกดัง 1

 

13.30 น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ รับข่าวประชาสัมพันธ์

รับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมเล่นเล่มเกมส์ Green A La Carte

14.00 น.

-

พิธีกร คุณจูน สาวิตรี โรจนพฤกษ์ กล่าวต้อนรับ

พร้อมรับชมวีดิทัศน์เปิดตัวโครงการ Green A La Carte

14.15 น.

-

 พิธีกร เรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นเสวนา Green Tourism : Green A La Carte

  • คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว (ททท.)
  • คุณว่านไฉ อคิร วงษ์เซ็ง เจ้าของเพจอาสาพาไปหลง

14.45 น.

 

รับชมวีดิทัศน์ Content Interview ของพันธมิตรโครงการ

15.00 น.

-

จบการแถลงข่าว/ผู้บริหารให้สัมภาษาณ์