ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 Media Briefing และสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอินเดีย กลุ่ม CLMV มาเลเซียและอินโดนีเซีย (Give Me Five)

8 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

Media Briefing และสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอินเดีย กลุ่ม CLMV มาเลเซียและอินโดนีเซีย (Give Me Five)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น ๑๘ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

 

๐๙.๓๐ น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

   ๑๐.๐๐ น.

-

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง ภาพรวมโครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอินเดีย กลุ่ม CLMV มาเลเซียและอินโดนีเซีย (Give Me Five) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเที่ยว

   ๑๑.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ซักถามเพิ่มเติม

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ