ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 แถลงข่าว“เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ ๔” (Samui  Festival 2019)

14 ส.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าว“เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ ๔” (Samui  Festival 2019)

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก

๑๔.๐๐ น.

-

ชมวีดิทัศน์  Samui Festival 2019

๑๔.๐๕ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิชวุทย์  จินโต  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์การจัดงานและภาพรวมของงานที่จะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙

            กันยายน ๒๕๖๒

 

-

นายนพดล ภาคพรต 

รองผู้ว่าด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย และการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

 

-

นางสาวสุภิญญา  ศรีทองกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย

กล่าวถึง สีสันความสนุกบนเกาะสมุย การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

           ทำบุญรับตายาย ขบวนพาเหรด ประเพณีกินห่อเกาะสมุยและการแข่งขันวิ่ง Samui

           Festival Marathon & Trail 2019

 

-

พันตำรวจเอกนิพล  ชาตรี  

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ

 

-

นายศุภชัย  ตรัยวรัญญู

ประธานชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  รายละเอียดการแข่งขัน Tour of Samui Festival 2019