ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

29 ต.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ  อาคารยูนิลีเวอร์ ชั้น ๙ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร

 

๐๙.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมชมวิดีโอแนะนำโครงการ TRASH

๐๙.๕๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานและผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ขึ้นบนเวที

 

 

• นายโรเบิร์ต  แคนเดลิโน     

  ประธานกรรมการบริหาร บริหาร ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

• นายยุทธศักดิ์  สุภสร               

  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายประลอง  ดำรงไทย           

  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

• นายชาญณรงค์  ลีลาบูรณพงศ์ 

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

๑๐.๓๐ น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร

๑๒.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นงาน