ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟเขาใหญ่ โอโซน กอล์ฟ ครั้งที่ 15

29 ต.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟเขาใหญ่  โอโซน กอล์ฟ ครั้งที่ ๑๕

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสมชาย   ชมภูน้อย   ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการจัดงานของ ททท.

 

-

ดร.วัชรี  ปรัชญานุสรณ์  นายกสมคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟเขาใหญ่  โอโซน กอล์ฟ ครั้งที่ ๑๕

 

-

นายวิสูทธิ์  โลหิตนาวี  ประธานที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, นายพงษ์ศักดิ์  

เลิศฤดีวัฒนวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม จี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด,

นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์  ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน Thailand International Motor Expo

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานฯ

 

-

นายสุรินทร์  สนธิระติ  ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

กล่าวถึง  ประเภทการแข่งขันรางวัลแข่งขันและรางวัลพิเศษ

 

-

พลตรี มนูญ เลาหะโชติ  ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

กล่าวถึง  การตัดสินกฎ กติกาการแข่งขันฯ

 

-

นายณรงค์ศักดิ์  อินทร์บุญสม  ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟแรนโชว์ ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ

กล่าวถึง  ความพร้อมของสนามกอล์ฟ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน / จบการแถลงข่าว

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว (เพิ่มเติม) บริเวณด้านหน้าเวที