ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8

30 ต.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๘

วันพุธที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

ชมวิดีโอไฮไลท์การจัดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ผ่านมา

 

-

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของภาคใต้

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

ผู้แทน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดโครงการฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ผู้แทน ธนาคารออมสิน

กล่าวถึง  การสนับสนุนโครงการฯ ของธนาคารออมสิน

 

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

กล่าวถึง  ความพร้อมของสถานที่ในการจัดโครงการฯ

 

-

นายเทพพิทักษ์  จันทร์สุเทพ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย

กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

 

-

พิธีกรเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นงาน