ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงข่าวกิจกรรม Krungsri Ayutthaya Kizuna Ekiden 2020

20 พ.ย. 2562

ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าว Ayutthaya Kizuna Ekiden 2020

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

 

13.30 น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

14.00 น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเรียนเชิญ

 

-

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ (ททท.)

กล่าวต้อนรับและภาพรวมกิจกรรม และรายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

 

-

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง ความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่

 

-

ผู้บริหารระดับสูงสำนักพิมพ์ Mainichi และ RKB

กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

 

-

รับชมวีดิทัศน์การจัดกิจกรรม Ayutthaya Kizuna Ekiden 2020

 

-

ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ