ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (MOU) โดยใช้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

21 พ.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (MOU)

โดยใช้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน)

ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ จุดออกบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไชย

 

๑๓.๓๐ น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

-

รับชมการแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

นายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ  ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความเป็นมาและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ของ ๓ หน่วยงาน

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความสำคัญและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ของ ๓ หน่วยงาน

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

-

พิธีกรกล่าวสรุปถึงภาพรวมความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน พร้อมนำชม VTR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยระบบขนส่งมวลชนภายใต้แนวคิด “More than Travel”

ร่วมพิธีลงนาม (MOU) โดย

• นายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ 

  ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• นายยุทธศักดิ์  สุภสร

  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายสมบัติ  กิจจาลักษณ์

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (Shot 1) / พิธีกรกล่าวถึงกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษา

ผู้บริหาร ๓ หน่วยงาน และพันธมิตร ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (Shot 2)

๑๔.๓๐ น.

-

 

-

ผู้บริหารส่งคณะเยาวชนจากบ้านราชวิถีและโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ออกจากสถานีสนามไชย ไปชมมิวเซียมสยาม

เสร็จสิ้นพิธีการ