ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 แถลงข่าวโครงการ “ประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

21 ก.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
แถลงข่าวโครงการ “ประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อง บอลรูม ๑ ชั้น ๔ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร 


๑๒.๓๐ น.              -         สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน และรับของที่ระลึก
๑๓.๐๐ น.              -         พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญนางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

                                      นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
                                      กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดและกล่าวขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรบันทึกภาพร่วมกัน 
๑๓.๔๐ น.             -         จบงานแถลงข่าว
    
----------------------------------------------------------
หมายเหตุ : การแต่งกายโทนสีเหลืองสุภาพ

 

999archslot938soccer918jqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime397baht