ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

23 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ณ  ห้องประชุมจารุวัสตร์  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์  / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๒๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

รับฟังการนำเสนอความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย

นางสาวรัญจวน ทองรุต 

ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๓.๔๐  น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดย

 

 

• นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

• นายกลินท์ สารสิน

  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๔.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นพิธีการ