ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แถลงข่าวการจัดงาน “ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564” และ แถลงข่าว Rayong International Sup Fest 2021

5 เม.ย. 2564

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๔”

และ

แถลงข่าว Rayong International Sup Fest ๒๐๒๑

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

      ณ  ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

      

 

                         แถลงข่าวการจัดงาน “ผลไม้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก

 

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมชิมและเลือกซื้อผลไม้ต่างๆ จากชาวสวนจังหวัดระยอง

อาทิ ทุเรียน สับปะรด ขนุน สละ ทุเรียนทอด ฯลฯ

 

-

ชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลไม้และแหล่งท่องเที่ยว

๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนพร้อมเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายอนันต์  นาคนิยม            รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

กล่าวถึง  สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดระยอง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 

-

นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน์  เกษตรจังหวัดระยอง

กล่าวถึง  การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ

 

-

นายอัครวิชย์  เทพาสิต          ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 

-

นายสุเทพ  จรูญชนม์            ตัวแทนเกษตรกร

กล่าวถึง  การควบคุมคุณภาพและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

 

-

นายโชติชัย  บัวดิษ               ตัวแทนเกษตรกร

กล่าวถึง  รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

 

-

เกษตรจังหวัดระยอง มอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมแถลงข่าว

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวเพิ่มเติม

 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว