ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมืองรองต้องลอง ภายใต้แคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป”

9 เม.ย. 2564

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมืองรองต้องลอง ภายใต้แคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป”

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน  ๒๕๖๔

ณ ห้องโถงธนะรัชต์  ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ น.

-

ชมวิดีทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวภายใต้โครงการเมืองลองต้องลอง

๑๐.๐๕ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายกฤษณะ  แก้วธำรงค์ 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

 

-

นายกฤษ  พัฒนสา

ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

กล่าวถึง  เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง

 

-

พิธีกรเรียนเชิญบล็อกเกอร์พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง

และจังหวัดที่อยากเดินทางไปท่องเที่ยว

•  นายภาณุภัทร์  สุกัลยรักษ์   Page : Go went Go

•  นายพชร  เกรียงเกร็ด        Page : แบกกล้องเที่ยว

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณ Photo Backdrop

๑๑.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นกิจกรรม