ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

เทศบาลนครสงขลา เชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2556

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2556 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภช - แห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ขบวนแห่เรือพระ และการแข่งขันแทงต้ม ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน บริเวณลานดอกแก้ว และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา

              วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 พิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต

              วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556  พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน 

               วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 พิธีตักบาตรเทโวพิธี เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2556 การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ และการแข่งขันแทงต้ม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ เทศบาลนครสงขลา 074 - 312 – 025 ต่อ 138

แสดงผล 48 ครั้ง