ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมงาน งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

จังหวัดนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  1 - 9 ตุลาคม 2557   ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม 

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  หรือวันออกพรรษา  ซึ่งจะมีประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา  พุทธศาสนิกชนต่างปิติยินดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์  จึงได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นพุทธบูชา ตามแต่วิถีชุมชนของพื้นที่นั้นๆ สำหรับผู้คนใน จ.นครพนม นี้ แม่น้ำโขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขา มีชีวิตผูกสัมพันธ์กับแม่น้ำโขง  ลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร การเดินทาง การขนส่ง และอีกมากมายหลายกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จึงมีประเพณีออกพรรษาที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ นั้นคือการไหลเรือไฟ เพื่อถวายเป็นพูทธบูชาแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการขอขมาพระแม่คงคา

งานประเพณีไหลเรือไฟและกาชาดนครพนม ประจำปี 2557 นี้ ท่านจะได้ชมความเป็นมาของเรือไฟที่งดงามในค่ำคืนวันออกพรรษา ในนิทรรศการวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ ณ ลานหน้าวัดนักบุญอันนา หนองแสง (29 ก.ย.- 9 ต.ค.57 ชมบรรยากาศคึกครื้นของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ เขื่อนริมโขง ถ.สุนทรวิจิตร (4-7 ต.ค.57) การแสดงแสงสีเสียง ชุด “อิ่มบุญอิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” บนเวทีกลางแม่น้ำโขง (3, 4, 6, 8 ต.ค.57) และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ นิทรรศการอาหารเวียดนาม งานการกุศลสมทบทุนให้กาชาด อิ่มอร่อยกับถนนอาหาร งานพาข้าวแลง พร้อมชมมหรสพสนุกสนานตลอดงาน

ในวันออกพรรษา 8 ต.ค. 2557 ชมพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนม จากสาวงาม 7 ชนเผ่าพื้นเมืองชาวนครพนมอันสวยงามตระการตา (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ชมพิธีลอยเรือไฟโบราณ (เวลา 16.30 น.) ณ ลานหน้าตลาดอินโดจีน และขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขงพร้อมกระทงสาย (ตั้งแต่เวลา 18.00 น.) ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม และพิเศษ!! ปีนี้ ท่านสามารถชมเรือไฟและกระทงสาย(ไข่พญานาค) ได้ทุกค่ำคืน 

แสดงผล 320 ครั้ง