ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 4

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรมุสลิมทุกแขนง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัดงาน “มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี่ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนภาคกลางและภาคตะวันออก อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 

- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง   จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้              

- การแสดงทางวัฒนธรรมภาคใต้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  อาทิ  การแสดงดีเกร์ฮูลู  การแสดงศิลปะการต่อสู้ปัตจะสีลัต  การแสดงดนตรีพื้นเมืองมลายูอัสลีมาลา ของตัวแทนศิลปินแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2535 จากจังหวัดปัตตานี

- ชมนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว และการออกบูธนำเสนอขาย  แพ็คเกจท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  

ที่ผ่านมามีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ เกิดขึ้นด้วยกัน 3 ครั้งแล้ว โดยครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก และครั้งที่ 3 ณ อิสลามวิทยาลัย เขตทุ่งครุ โดยทุกครั้งที่จัดงานได้รับการตอบรับทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วๆไปเป็นอย่างดี งานครั้งนี้จัดใหญ่ จัดเต็มกว่าเดิม ททท.สำนักงานนราธิวาส จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เที่ยวชมงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชาย แดนใต้” ครั้งที่ 4 โดยปีนี้ได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมภาคใต้ที่หาชมได้ยาก และรวบรวมสิ่งดีๆ ที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นมลายูโดยแท้จริงที่ท่านไม่สามารถหาชมจากที่อื่นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส  โทร. 073-522 411, 073-542 346 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือ http://www.facebook.com/tatnarathiwat

แสดงผล 22 ครั้ง