ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๐

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นไทยของประเพณีลอยกระทงอันเป็นเทศกาลที่สำคัญของคนไทยในการสักการะขอขมาบูชาพระแม่คงคา สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตแบบวิถีไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้แนวคิด "ศรัทธา...วิถีแห่งสายน้ำ"      

สัมผัสบรรยากาศที่ย้อนรำลึกถึงจารีตประเพณีลอยกระทงอันงดงามตามแบบวิถีไทย เรียนรู้ประเพณีลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เอกลักษณ์ ๔ พื้นที่  (เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก สมุทรสงคราม) พบกับกิจกรรมมากมาย  อาทิ ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงวิถีไทย การแสดงวัฒนธรรมที่วิจิตรงดงามที่หาชมได้ยาก การสาธิตประดิษฐ์เครื่องว่างชาววัง เครื่องแขวนดอกไม้สด ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง กิจกรรมแต่งไทย วิถีไทยลอยกระทง

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 

#ThailandFestivalExperience #ThaiFest

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.tourismthailand.org/thaifest 1672. เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

แสดงผล 61 ครั้ง