ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" ฟรี ถึงสิ้นเดือน พ.ย. 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม        "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยการจัดรถเวียนจำนวน 10 คัน เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญและรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

          นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับ ขสมก.           จัดกิจกรรม " ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์ " เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสชมวัดสำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ต่างๆ รวมทั้ง เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อรองรับผู้เดินทางมาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยได้จัดรถเวียนจำนวน 10 คัน บริการฟรี เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงเวลา 09.00 – 17.30 น. ซึ่งมีรถออกทุก 30 นาที (โดยประมาณ) เริ่มต้นจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร  วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (จอดที่ท่าช้าง ให้ข้ามเรือ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะราชวรวิหาร  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร     วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ทุกป้ายรถเมล์ในเส้นทางรถผ่าน โดยสังเกตรถเวียนของกิจกรรม ฯ ได้จากป้ายด้านหน้าและด้านข้างรถ ที่ระบุชื่อโครงการ “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”

          กิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เที่ยวเมืองไทย...ใครๆ ก็เที่ยวได้” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย     ใน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 1348

ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน "ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" ฟรี  ถึงสิ้นเดือน พ.ย. 2560

แสดงผล 42 ครั้ง