ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket
ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560
ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต
********************************
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาหนดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ใน 5 พื้นที่หลักทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี ลาปาง ระยอง และสกลนคร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของเมืองไทยและเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดสาคัญที่จะดาเนินการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ภายใต้แนวคิด “ย้อนยุคสไตล์โมเดิร์น” ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. ณ บริเวณหอนาฬิกา อาคาร Standard Chartered, ถนนถลาง และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
1. การประดับตกแต่งบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ บริเวณ หอนาฬิกา ถนนถลาง และ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) และถนนภูเก็ต (แยกถนนถลาง ถึง แยกถนนพังงา)
2. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม, Concert จากศิลปิน และการแสดงโชว์ต่างๆ
3. ขบวนคาร์นิวัลและขบวนวัฒนธรรม บาบ๋า-ย่าหย๋า
4. สร้างสรรค์กิจกรรม Concept : 5 ช. (ชม-ชิม-ช้อป-แชร์-ช่วย) 4 ส.(สนุก-สบาย-เสน่ห์-สุดแซ่บ) การออกร้านขายอาหาร (Food Truck), ถนนคนเดินภูเก็ต (หลาดใหญ่) และการออกร้าน ขายสินค้าต่าง ๆ
5. กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแต่งกายย้อนยุค บาบ๋า-ย่าหยา, การจัดมุมถ่ายภาพ,การเล่นเกมส์ ฯลฯ
6. กิจกรรม Countdown นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2561 / 2018 ณ บริเวณ หอนาฬิกา และ อาคาร Standard Chartered
7. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเชิญชวนเยาวชนและประชาชนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รวมทาความสะอาด ในช่วงสายของวันที่ 1 มกราคม 2561
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 45,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน มีรายได้หมุนเวียนตลอดการจัดงานประมาณกว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดงาน เทศกาลของดีเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าของชุมชนภูเก็ตและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ใน 5 พื้นที่หลักทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี ลำปาง ระยอง และสกลนคร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของเมืองไทยและเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

จังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดสาคัญที่จะดำเนินการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ภายใต้แนวคิด “ย้อนยุคสไตล์โมเดิร์น” ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. ณ บริเวณหอนาฬิกา อาคาร Standard Chartered, ถนนถลาง และสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

1. การประดับตกแต่งบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ บริเวณ หอนาฬิกา ถนนถลาง และ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) และถนนภูเก็ต (แยกถนนถลาง ถึง แยกถนนพังงา)

2. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม, Concert จากศิลปิน และการแสดงโชว์ต่างๆ

3. ขบวนคาร์นิวัลและขบวนวัฒนธรรม บาบ๋า-ย่าหย๋า

4. สร้างสรรค์กิจกรรม Concept : 5 ช. (ชม-ชิม-ช้อป-แชร์-ช่วย) 4 ส.(สนุก-สบาย-เสน่ห์-สุดแซ่บ) การออกร้านขายอาหาร (Food Truck), ถนนคนเดินภูเก็ต (หลาดใหญ่) และการออกร้าน ขายสินค้าต่าง ๆ

5. กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแต่งกายย้อนยุค บาบ๋า-ย่าหยา, การจัดมุมถ่ายภาพ,การเล่นเกมส์ ฯลฯ

6. กิจกรรม Countdown นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2561 / 2018 ณ บริเวณ หอนาฬิกา และ อาคาร Standard Chartered

7. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเชิญชวนเยาวชนและประชาชนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รวมทาความสะอาด ในช่วงสายของวันที่ 1 มกราคม 2561

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 45,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน มีรายได้หมุนเวียนตลอดการจัดงานประมาณกว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดงาน เทศกาลของดีเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าของชุมชนภูเก็ตและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย

 

แสดงผล 76 ครั้ง