ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. เชิญสื่อมวลชนทั่วโลกร่วมงาน TTM+ 2019 ดึงชาวต่างชาติท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน

บ่ายวันนี้ (5 มิถุนายน 2562) ณ Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนจาก 26 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus 2019 (TTM+ 2019) พร้อมผลักดันนโยบายดึงต่างชาติเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน


นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ กล่าวว่า ภายในงาน TTM+ 2019 นี้ ททท. จัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด ‘New Shades of Emerging Destinations’ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ททท. ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ “Preferred Destination” อย่างยั่งยืน โดยในปี 2019 นี้ ททท. ได้นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม “Travel Thailand in Style, Reduce Plastic Waste” และสารคดีชุด “The Seasons” ที่ใช้ความสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตกระตุ้นให้ผู้คนเกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบ


สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ถือว่าเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการหลบหนีความแออัดของแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ลงลึกถึงความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต โดยที่ผ่านมา ททท. มีแคมเปญ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” และ “12 เมืองต้องห้าม...พลาดพลัส” เพื่อสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้กระจายไปทั่วประเทศ ขยายจากเมืองหลักไปยังเมืองรองและชุมชนท้องถิ่น สร้างความสมดุลรวมถึงความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ได้ขยายไปสู่เมืองรองรวม 55 จังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ 3 แนวทาง ได้แก่ การเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง (Additional) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เมืองรองใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ (Brand New) และการรวมเมืองรองเข้าด้วยกัน (Combined) ซึ่งปีที่ผ่านมาเมืองรองหลายแห่งได้มีผลการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว อาทิ เชียงราย ตราด สุโขทัย หนองคาย แม่ฮ่องสอน และตรัง


ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2018 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยกว่า 38 ล้านคน (7.54 %) จากปี 2017 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 62 พันล้านบาท (+9.63%) โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง 6 ล้านคน/ครั้ง หรือเติบโตร้อยละ 4.95 เมื่อเทียบกับปี 2017 โดย ททท. มั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองจะยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยไปถึงเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.21 ล้านล้านบาทภายในปี 2019 ได้อย่างแน่นอน
 

แสดงผล 512 ครั้ง