ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

“สมุยเฟสติวัล Samui Festival ครั้งที่ 4 ”

สมุยเฟสติวัล Samui Festival 2016เป็นเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นครั้งแรกปี 2559 ด้วยความร่วมมือของผู้ให้การสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน  และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือ ร่วมใจ จัดงาน Samui Festival 2016 : Givers’Ride & Run 2016  เดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพชมธรรมชาติที่สวยงามของ เกาะสมุย และประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญตักบาตร งานประเพณีรับตายาย มีการจัดเทศกาลอาหารของดีเมืองสุราษฏร์ การแสดงงานศิลปะบนถนนจากศิลปินและเยาวชน คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย

จากจุดเริ่มต้น ได้เกิดพลังความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรง ร่วมใจผลักดัน “งาน สมุยเฟสติวัล” จนเริ่มปรากฏในปฏิทินการท่องเที่ยว ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน  ระดมทุนก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณ ด้วยการจัดมหกรรมการแสดงและการกีฬา ประกอบด้วย การแสดงสินค้าพื้นเมือง อาหารคัดสรร ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะร่วมสมัย การแสดงดนตรีหลากหลายประเภท การแข่งขันวิ่ง แข่งขันจักรยาน กีฬามวย และประสบความสำเร็จอย่างดี ได้รับความสนใจเป็นอันมาก

การจัดงาน “Samui  Festival 2019” ครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2562 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานสมุยเฟสติวัล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานร่วมสนับสนุนอีกมากมาย โดยขยายขอบเขตงานให้ใหญ่โตกว้างขวางขึ้นกว่าที่ผ่านมา  

แนวคิดการจัดงาน

นอกจากสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนและภูมิภาคแล้ว ยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น โดยความร่วมมือจากศิลปินและดีไซเนอร์ชั้นนำ ในประเทศไทย ที่เข้ามาช่วยออกแบบสินค้าวัสดุ พื้นบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีราคาขายดีขึ้น และตรงต่อความต้องการของตลาดระดับโลก

ผู้ร่วมจัดงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วยภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนี้

  1. องค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. เทศบาลนครเกาะสมุย
  3. ส่วนราชการต่างๆ
  4. สมาคมโรงแรม
  5. สมาคมการท่องเที่ยว
  6. ผู้ประกอบการการด้านการท่องเที่ยว
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  8. ประชาชนชาวเกาะสมุย และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่จัดงาน

                   พื้นที่เกาะสมุย โดยมีเวทีหลัก ที่ท่าเทียบเรือหน้าทอน  พรุเฉวง/หาดเฉวง เดอะวอร์ฟ (บ่อผุด) และอ่าวหัวถนน  โดยมีการจัดการแสดงตลอดระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน 5 คืน (14-19 กันยายน 2562 )

แสดงผล 326 ครั้ง