ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดงานมอบรางวัลโครงการ TAT GYM 2020 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เช้านี้ (23 กันยายน 2563) นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ร่วมกับพันธมิตร อาทิ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ทีม ที่สร้างผลงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม ณ อาคาร ททท.

 

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เผยว่า โครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หรือ TAT GYM 2020 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 24 ทีม และผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถอย่างเข้มข้น ทั้งจากการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ผ่านการอบรมออนไลน์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตรการอบรมของโครงการในหลากหลายหัวข้อ อาทิ ทัศนคติของนักจัดการ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ทั้ง 10 ทีม มีภารกิจในการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกับที่ปรึกษาประจำทีม หรือ Mentor ในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งผลจากความทุ่มเทและความตั้งใจของทุกทีมก็ทำให้ได้ผลงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานนวัตกรรมของทั้ง 10 ทีมนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

 

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า แอร์เอเชียมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TAT GYM 2020 ทั้งในด้านการเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกับ ททท. และการสนับสนุนการเดินทางและของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ แอร์เอเชียขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีมที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวออกมาจนสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งทางแอร์เอเชียเชื่อว่าทั้ง 10 ทีมจะสามารถนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ TAT GYM 2020 ทั้ง 10 ทีม ได้แก่  คิดถึง คอทเทจ จังหวัดกระบี่ นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารของฝากของที่ระลึก ใน concept "คิดถึง"'...เกาะกลาง  ฝักฝางโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการจัดการการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ และการสื่อสารแบบ Viral Marketing ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพฯ  ออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนเสมือนจริง Virtual Community Tour ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ผสมผสานเครื่องเงิน (ที่เกินจากที่ลูกค้ากำหนด) กับฝ้ายที่ทางชุมชนได้ใช้ทอผ้าอยู่แล้ว เป็นเครื่องประดับ HUG LANNA DESIGN จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ที่ชื่อว่า “กาแฟดอยขุนช่างเคี่ยน”  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอนวัตกรรม "ข้าวแคบแนบวิถี" โดย การทำข้าวแคบให้มีหลายรสชาติและเพิ่มทางเลือกในการทำข้าวแคบให้สุกโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้ออบลมร้อน มีกินฟาร์ม (MEKIN FARM) จังหวัดขอนแก่น พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบ Digital Infographic  Kusatsu Onsen & Spa Chonburi จังหวัดชลบุรี สร้าง Local Tour Application (LTA) รวมสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จักดีในชุมชน กลุ่ม BARAHOM BARZAAR จังหวัดปัตตานี พัฒนาการทำผ้าบาติกด้วยบล็อคไม้ เพื่อสร้างกิจกรรมเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร พัฒนา platform เพื่อการเข้าถึงชุมชน และพื้นที่สื่อสารระหว่าง ชุมชน และ Social รวมถึงระบบการจอง และการเก็บข้อมูลเชิงลึก

 

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 3 ทีม คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ  มีกินฟาร์ม และกลุ่ม BARAHOM BARZAAR ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุน โล่รางวัล และบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสายการบินไทยแอร์เอเชีย  ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทาง www.tatgym.com และ Facebook page: TAT GYM

แสดงผล 204 ครั้ง