ททท. แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวครึ่งปีแรกสดใส พร้อมคาดการณ์ไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย. 2559

เช้าวันนี้ (15 มิถุนายน 2559ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว และนางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย ร่วมแถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในไตรมาส และแนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส พร้อมเตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยวช่วง Green Season อย่างต่อเนื่อง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยมีรายได้จกการท่องเที่ยว รวม 1.24 ล้านล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ16.67 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 8.24 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 75 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 4.16 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

สำหรับสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีมากตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 1 กล่าวคือ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19  ในไตรมาสที่ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเติบโตดีทั้งจำนวนและรายได้ในภาพรวม โดยคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 และรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 นักท่องเที่ยวในตลาดหลักที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดแยกราชประสงค์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เริ่มฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกล เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในหลายตลาดเช่นกัน โดยเฉพาะตลาดยุโรป

ส่วนตลาดในประเทศ สถานการณ์ท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จากภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ผนวกกับการกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน โดยไตรมาสแรก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางประมาณ  37.4 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 สร้างรายได้ราว 2.12 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และในไตรมาสที่ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว คาดว่าจะมีชาวไทยจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวทั้งสิ้น 37.7 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ใช้จ่ายสร้างรายได้เป็นมูลค่า 
แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ทั้งนี้ ภูมิภาคที่ได้รับความนิยมได้แก่ กรุงเทพมหานคร (18.3 ล้านคน/ครั้งภาคกลาง (16 ล้านคน/ครั้งและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13.4 ล้านคน/ครั้ง)

ทั้งนี้ ในไตรมาส คาดว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม ประมาณ 6.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาส จะยังคงสดใสทุกภูมิภาค มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกเดือน รวมแล้วประมาณ 8.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 สร้างรายได้ 4.23 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดย ตลาดที่สร้างรายได้มากที่สุด ได้แก่ จีน (1.46 แสนล้านบาท +32%) มาเลเซีย 
(2.25 หมื่นล้านบาท +15 %)  ออสเตรเลีย (1.78 หมื่นล้านบาท +4%) ญี่ปุ่น (1.76 หมื่นล้านบาท+7%) และ
สหราชอาณาจักร (1.51 หมื่นล้านบาท +6%)

และสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งแม้จะเข้าสู่ช่วง Green Season แต่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศถึงเดือนละ 12 ล้านคน/ครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท
ต่อเดือน หรือรวมทั้งไตรมาสมีนักท่องเที่ยวประมาณ 36 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว 2.12 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลั คือ การประกาศวันหยุดเพิ่มเติมช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน พร้อมเตรียมจัดแคมเปญกระตุ้น
การเดินทางมากมาย อาทิ โครงการ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา