ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ผู้ว่าการ ททท. เข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวัฒนธรรมของจีน จากกระทรวงวัฒนธรรมจีน

 

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เข้ารับรางวัล “Cultural Contribution Award” หรือรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” จาก มาดาม จ้าว เส้า หัว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งรางวัล “Cultural Contribution Award” นี้ เป็นรางวัลสูงสุดด้านวัฒนธรรมของจีน เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   โดยมี นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง  ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประสานการทำงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันมาโดยตลอด  อาทิ การที่รัฐบาลจีน มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี   นอกจากนี้ ททท. ยังได้เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน (CITM)  โดยนำเสนอกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทยที่บ่งบอกภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ชัดเชนในสายตาพี่น้องชาวจีน  รวมถึงนโยบายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดย กระทรวงวัฒนธรรมของจีน ได้กำหนดว่า ในช่วงปีใหม่ของชาวจีน (เทศกาลตรุษจีน) รัฐบาลจีนจะส่งการแสดงทางวัฒนธรรมเผยแพร่ใน ๕ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และไทย ซึ่งไทยเป็นประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับเกียรตินี้

นับจากความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็นต้นมา ประเทศไทยมีโอกาสให้การต้อนรับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมจีนในการเดินทางเยี่ยมเยือนกันในหลายระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ด้วยการจัดส่งคณะนาฏศิลป์และการแสดงที่หาชมได้ยากจากมณฑลต่าง ๆ  ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับชมโดยหมุนเวียนจัดแสดงในทุกภูมิภาคตามเมืองท่องเที่ยวหลักของไทย เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้รับทราบถึงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทางหนึ่ง  

นอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน  ททท. ยังได้เชิญทีมแกะสลักน้ำแข็งจากเมืองฮาร์บิน มาแสดงการแกะสลักในงานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ และงานหาดใหญ่ ไอซ์ โดม ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นระยะเวลาถึง ๔ เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดแสดงได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลายแสนคน ขณะเดียวกัน ททท. ได้จัดส่งช่างแกะสลักเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแกะสลักน้ำแข็งในเทศกาลน้ำแข็งที่เมืองฮาร์บินด้วยเช่นกัน

นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันดีเช่นนี้จะคงความยั่งยืนตลอดไป เป็นการแสดงเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดผ่านรูปแบบศิลปะการแสดงที่สวยงามหลากหลาย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมและนักท่องเที่ยว  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการเปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน”

แสดงผล 144 ครั้ง