ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. กระตุ้นเที่ยวอีสานหน้าฝน

ททท. ชูความหลากหลายและคัดสรรศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวพร้อมขายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “อีสาน แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” ทั้งศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศาสนา และแหล่งเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน

 นางสมฤดี ชาญชัย   ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เปิดเผยถึง แนวทางส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภายในภาคอีสาน โดยคัดเลือกพื้นที่อีสานใต้ ได้แก่จังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์   ร้อยเอ็ด  และมหาสารคาม  มาทำการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก (ครอบครัว/ผู้สูงอายุ/วัยทำงาน) ได้มีการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค โดยสินค้าเสนอขายในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ประกอบด้วย เส้นทาง "ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต" เส้นทาง "เยือนสิม ชมศิลป์ ณ ใจกลางอีสาน" เส้นทาง "ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น-กาฬสินธุ์" เส้นทาง “รอยไหม ใยฝ้าย”เป็นต้น  เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสานมีความโดดเด่น มีเกจิบูรพาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระจายอยู่ตามวัดวาอารามในอำเภอและจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานอยู่จำนวนมากซึ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมของผู้ที่ชอบการเดินทางมีความสนใจและมีนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มาท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน  ซึ่งที่ผ่านมา ททท. ได้มีการดำเนินงานกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในงานสำคัญทางศาสนาในพื้นที่ ณ แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน  ทั้งยังได้รับความร่วมมือทางธุรกิจจากผู้ประกอบการนำเที่ยวที่มีศักยภาพในการจัดทัวร์คุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอและขายสินค้าไปสู่นักท่องเที่ยวโดยตรง ประกอบกับภาคอีสานนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิต ผ้าฝ้าย ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์ ประวัติความเป็นมาอันจะนำมาสู่การจัดทำเส้นทางนำเที่ยว ซึ่งในวันที่ 15-17 กันยายนนี้ จะนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจำนวนประมาณ 60 คนเดินทางสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว ความพร้อมและศักยภาพต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรม AET FAM TRIP : Agents Education Trip ร้อยแก่น สารสินธุ์ เป็นการเจรจาซื้อขายธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขายที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 15 กันยายนและที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 16 กันยายน 2557 จากนั้นได้ร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทย และแอร์เอเชีย นำเสนอแพ็คเกจเส้นทางใยไหม ในรอยไดโนเสาร์ ที่ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 พร้อมอาจารย์คฑา ชินบัญชร         พรีเซ็นเตอร์เที่ยว 12 เดือนสุขใจให้พลังชีวิต นำสักการะพระธาตุและวัดต่าง ๆ ในเส้นทาง ได้แก่ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง พระธาตุขามแก่น ร่วมบุญห่มผ้าพระธาตุ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงหมอลำ ชมสิมอีสาน (โบสถ์พื้นบ้าน) วัดไชยศรี  สิมแบบประยุกต์ที่วัดป่าแสงอรุณ  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชีวิตชนบท ชมศาลาไหมไทย  ถนนผ้าไหม ความสวยงามผ้าไหม มัดหมี่ แพรวา ร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ และตามรอยไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำจุดแข็งของอีสาน ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นการทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสานด้วย

แสดงผล 313 ครั้ง