ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท.จัดงาน Media Briefing : Open to the New Shades ณ Le Cordon Bleu เพื่อนำเสนอแคมเปญ “Open to the New Shades” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

ค่ำวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการจัดงาน Media Briefing : Open to the New Shades ณ Le Cordon Bleu กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอแคมเปญ “Open to the New Shades” ซึ่งประกอบด้วย อาหารไทย งานหัตถกรรมไทย วัฒนธรรมไทย ชายหาดและธรรมชาติ และวิถีชีวิตไทย เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นไทยในมุมมองใหม่ที่หลากหลาย และเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง
โดยในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส ได้ร่วมมือกับ Le Cordon Bleu จัดสาธิตการทำส้มตำไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและชิมอย่างใกล้ชิด โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและ influencer ด้านท่องเที่ยวและด้านอาหารในกรุงปารีสจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและร้านจำหน่ายสินค้าไทยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
ตลาดฝรั่งเศสมีจำนวนนักท่องเที่ยวใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคยุโรป โดยระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน 604,254 คน เพิ่มขึ้น 1.2% จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเป็นกลุ่มครอบครัว  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สำรวจข้อมูลและพบว่า กิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย กิจกรรมชายหาด ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวยามราตรี การนวดและสปาไทย

ค่ำวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการจัดงาน Media Briefing : Open to the New Shades ณ Le Cordon Bleu กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอแคมเปญ “Open to the New Shades” ซึ่งประกอบด้วย อาหารไทย งานหัตถกรรมไทย วัฒนธรรมไทย ชายหาดและธรรมชาติ และวิถีชีวิตไทย เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นไทยในมุมมองใหม่ที่หลากหลาย และเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง

โดยในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส ได้ร่วมมือกับ Le Cordon Bleu จัดสาธิตการทำส้มตำไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและชิมอย่างใกล้ชิด โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและ influencer ด้านท่องเที่ยวและด้านอาหารในกรุงปารีสจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและร้านจำหน่ายสินค้าไทยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 

ตลาดฝรั่งเศสมีจำนวนนักท่องเที่ยวใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคยุโรป โดยระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน 604,254 คน เพิ่มขึ้น 1.2% จากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเป็นกลุ่มครอบครัว  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สำรวจข้อมูลและพบว่า กิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย กิจกรรมชายหาด ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวยามราตรี การนวดและสปาไทย

 

ททท.จัดงาน Media Briefing : Open to the New Shades ณ Le Cordon Bleu  เพื่อนำเสนอแคมเปญ “Open to the New Shades” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

แสดงผล 24 ครั้ง