ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. แจกรางวัลใหญ่ส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 33 ล้านเที่ยวเมืองไทย ในแคมเปญ “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success”

เช้าวันนี้ (15 ธันวาคม 2560)  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  พร้อมด้วย นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ พ.ต.ท.หญิง ปัญจวรรณ ริมผดี สารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวคนที่ 33 ล้าน ของปี 2560 ภายใต้แคมเปญ  “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success”

ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Thailand Tourism Year 2018) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination)  โดย ททท. ในฐานะผู้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางการตลาดยุคใหม่ กอปรกับในช่วงเดือนธันวาคมที่กำลังมาถึงซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ททท. จึงกำหนดจัดกิจกรรม “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success” ขึ้น โดยคาดการณ์ว่า        ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 33 ล้าน เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้ปี 2560 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 33 ล้านคน จึงเป็นโอกาสดีที่จะเฉลิมฉลอง พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว

สำหรับ นักท่องเที่ยวคนทื่ 33 ล้าน ได้แก่ Miss Julie Narhalie A.Cey อายุ 26 ปี เป็นนักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยม และเพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935 จากกรุงบรัสเซลส์   ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบอภินันทนาการจำนวน 2 ที่นั่ง เส้นทางระหว่างประเทศที่ผู้ได้รับรางวัลมีถิ่นพำนักถาวร กลับมายังประเทศไทย จาก พร้อมที่พักโรงแรม 5 ดาว จำนวน 5 คืนจาก ททท. และบริการรถ AOT Limousine ส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พักในกรุงเทพฯ จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ททท. มั่นใจว่ากิจกรรม Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success” จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงทั่วโลก ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระดับโลก (Preferred Destination) กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้น

แสดงผล 18 ครั้ง