ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

อาเซียนขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน รับรองปฏิญญาร่วมกันใน ASEAN Tourism Forum 2018

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในฐานะประธานที่ประชุม

รัฐมนตรีการท่องเทียวอาเซียนครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018นำสมาชิกร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางเรือ  (Cruise Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)  การท่องเที่ยวเพือคนทั้งมวล (Tourism for All) และการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว เน้นย้ำความสำคัญของการที่อาเซียน 10 ประเทศต้องพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน พร้อมเชิญชวนประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย ให้เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อขยายโอกาสของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

 

ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการแถลงข่าวผลจากการประชุมต่อสื่อมวลชนวันนี้ (26 มกราคม 2561ที่ โรงแรมแชงกร-ลา จังหวัดเชียงใหม่ และมีการมอบรางวัล ASEAN Sustainable Tourism Award เป็นครั้งแรกให้กับจังหวัดและชุมชนเด่น อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลประจำปีพร้อมกับรางวัลมาตรฐาน ASEAN Green Hotel StandardMICE Venue Standard, ASEAN Clean Tourist City Standard และ ASEAN Sustainable Award โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 134 ราย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในงานแถลงผลการจัดประชุมฯ ที่ห้องสุโขทัย 
1-โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ในวันนี้ว่า “ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ เรามีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การประชุมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม สู่เป้าหมายร่วมกัน” ทั้งนี้ โดยมี รองประธาน MrNguyen Ngoc Thien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม และรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากทุกประเทศอาเซียน ป็นผู้ร่วมแถลง

 

 

 

นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า อาเซียนมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP 2016-2025) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากภาคีสมาชิกในภูมิภาคที่จะทำให้อาเซียนกลายเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS 2017-2020)

 

         นอกจากนี้ อาเซียนยังประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายในแคมเปญ “Visit ASEAN@50” จากสถิตินักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 126 ล้านคนที่เดินทางมาเยือนอาเซียนทะลุเกินเป้าที่ตั้ไว้ที่ 121 ล้านคน เฉพาะประเทศไทยเพียงประเทศเดียวมียอดนักท่องเที่ยวกว่า 35 ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ GDP

 

การประชุม ASEAN Tourism Forum 2018 จัดขึ้นในนามของประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม ศกนี้ ภายใต้แนวคิด ASEAN : Sustainable Connectivity, Boundless Prosperity โดยมีการจัดหลากกิจกรรมคู่ขนาน ทั้งสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ ASEAN Gastronomy การจัดประชุมธุรกิจไมซ์ (MICE Conference) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

 

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนที่มาร่วมการประชุมฯ ได้แก่ The Honourable Dato Ali Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยว ประเทศบรูไน DrThong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา DrArief Yahya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย ProfDrBosengkham Vongdaraรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวประเทศลาว Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย MrOhnMaung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ประเทศเมียนมา MrBenito JrBengzon รองเลขาธิการกรมการท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ 

MsAnn Sim, Senior Minister of State กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศสิงคโปร์

 

ทั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว (NTOsจาก 10ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย และผู้บริหารจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยานการดำเนินแผนงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนในอาเซียน

 

ในเวที ATF 2018 รัฐมนตรีการท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP2016-2025 โดยประเด็นสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่ การขยายกิจกรรมด้านการตลาดโดยมีอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทาง การรองรับแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (The ASEAN Tourism Marketing Strategy) การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ (Cruise Tourism) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน การลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน การเพิ่มคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ข้อตกลง MRA-TPความคืบหน้าของการร่างข้อตกลงของประเทศเจ้าบ้านเพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการภูมิภาคเพื่อดำเนินการ MRA-TP ในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย การยกระดับการเชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน

 

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นการเดินทางครั้งสำคัญของการนำพาภูมิภาคอาเซียนสู่ความเป็น “อาเซียนมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” สืบเนื่องจากข้อตกลงและเริ่มแผนงานและดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนของอาเซียนตลอด ปีที่ผ่านมา นับจากการประชุมอันสำคัญในครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อาเซียนได้จับมือกันเร่งเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตไปด้วยกันและพร้อมๆ กันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

นอกจากการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อวางแผนนโยบายการท่องเที่ยวในภูมิภาคและการประชุมกับประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ในยังมีการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ ASEAN Gastronomy ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับโลก การจัดประชุมธุรกิจไมซ์ (MICE Conference) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ประเทศเวียดนามได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดประชุม ATF 2019 ที่Quang Minh

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.atfthailand2018.com

 

ขอบคุณเนื้อหาข่าวโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แสดงผล 64 ครั้ง