ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ประจำปี 2561

จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่าน   เที่ยวชมงาน “มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ  บริเวณชุมชนหมูบ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

นางรุ่งทิพย์  บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า “ด่านเกวียน” เป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ชาวด่านเกวียนมีอาชีพทำนา ทำไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล และเริ่มเรียนรู้ การทำเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่า (ชาวเขาเผ่าหนึ่งตระกูลมอญเขมร เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง) ในยุคแรกของการทำเครื่องปั้น จะทำไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห ครก ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านและจัดสวน ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติ ของดินด่านเกวียนเมื่อเผาออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน นอกจากนั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้รับเลือกจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เมื่อต้นปี 2548 หนึ่งใน 4 แห่งของประเทศ

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรมพาเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระบวนการทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารอบหมู่บ้านด่านเกวียน โดยรถรางนำเที่ยว    ทุกวันๆละ 5 รอบ ในเวลา 10.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 18.00 น. กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ อาทิ การปั้น “นกฮูกยักษ์” การออกแบบโคมไฟ การแข่งขันปั้นเร็ว การแกะลาย การแข่งขันออกแบบแจกันโบราณ การแข่งเขียนสีตุ๊กตา การแข่งขันเหยียบดินกินปลา(จับปลาไหลใส่กระบอก) การประกวดการบรรยายของดีด่านเกวียน การแสดงจากวิทยาลัย  นาฎศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนท่าอ่าง(วง Happy) ลูกทุ่งเยาวชนด่านเกวียน(วง สำคัญ) วงดนตรีจากโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา การแสดงศิลปะพื้นบ้าน(ลิเกช้างน้อย) และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    ได้ที เทศบาลตำบลด่านเกวียน โทรศัพท์ 0 4433 8105

17 ตุลาคม 2559
แสดงผล 33 ครั้ง