ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562” ส่งเสริมความสัมพันธ์ พร้อมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ   จัดงาน “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562” ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บ้านสุขาวดี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. และ นายกู้ หง ซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดงานร่วมกัน  เพื่อสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมมิตรภาพที่ดีระหว่างไทย-จีน

 

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความใกล้ชิดของวัฒนธรรมสังคม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ใกล้เคียงกันของสองประเทศ เห็นได้จากการให้ความสำคัญของเทศกาลและ วันสำคัญต่าง ๆ อาทิ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์  พร้อมทั้งแนวคิดเรื่องจีน-ไทยครอบครัวเดียวกัน ในการนี้ ททท. เล็งเห็นความสำคัญของเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญอันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน จึงร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “ชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562” โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท China Travel Service  จำกัด  บริษัท S&P จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน นิทรรศการกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ควบคู่กับการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร อีกทั้งได้ร่วมกับ China Travel Service (CTS) นำนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน พร้อมเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใช้จ่ายในช่วงปลายปี นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำขนมไหว้พระจันทร์ระหว่างเชฟไทยและเชฟจีน ให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองทำขนมไหว้พระจันทร์ ด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ ททท.ได้เชิญสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีนเข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิด การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีน ในการเดินทางมายังประเทศไทย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น

 

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า 38 ล้านคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 10.5 ล้านคน และในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวนกว่า 7.4 ล้านคน ถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันดับหนึ่งที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย กอปรกับมาตรการขยายระยะเวลาการงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม Visa On Arrival (VOA) ถึง 30 เมษายน 2563 ของรัฐบาลที่แสดงให้เห็นถึงความยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ททท. จึงคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2562  นี้ จะมีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ทั้งนี้ ททท. มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างปลอดภัยและเกิดความประทับใจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกเดินมาท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

แสดงผล 484 ครั้ง