ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดโครงการ Air-mazing Thailand: The Amazing Airline FAM Trip ผลักดันสายการบินในและต่างประเทศขยายเส้นทางสู่พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ในไทย พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Aviation Hub

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการบิน จัดโครงการ Air-mazing Thailand: The Amazing Airline FAM Trip ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 ชูกลยุทธ์ Airline Focus ผลักดันให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศขยายเส้นทางการบินสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองรองใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายและโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างสายการบินและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Aviation Hub

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท.พร้อมรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) พร้อมกับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว (Tourism Hub) โดยเร่งเพิ่มศักยภาพทางการบินของประเทศไทยด้วยกลยุทธ์ Airline Focus ในการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่ม supply ขยายเส้นทางบินและความถี่เที่ยวบินของสายการบินทั้งในและต่างประเทศสู่พื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองใหม่ ๆ เร่งการฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินหยุดชะงักในปี 2563 โดยบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว และมีความต้องการเดินทางของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวใหม่ ๆ ตลอดจนทาง ททท. มีความพยายามในการที่จะรุกตลาดพื้นที่ศักยภาพใหม่ ๆ เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคอเมริกา จึงทำให้การส่งเสริมให้สายการบินเร่งขยายเส้นทางและเพิ่มเที่ยวบินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยบรรลุเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน และรายได้ทางการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 1.92 ล้านล้านบาทในปี 2567

โครงการ Air-mazing Thailand: The Amazing Airline FAM Trip ประกอบด้วย กิจกรรม Air-mazing Reception & Presentation ซึ่งจัดขึ้น ณ  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อต้อนรับผู้แทนสายการบินจำนวน 22 สายการบินทั่วโลก อาทิ Etihad Airways, Qatar, EVA Air, Air china, Lufthansa Group, Air Asia และสายการบินไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา กรมท่าอากาศยาน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว วิทยุการบินแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ร่วมนำเสนอสถานการณ์ทางการท่องเที่ยว และศักยภาพในการจัดการด้านการบินของประเทศไทย ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และสุราษฎร์ธานี และให้ความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสายการบิน และได้จัดให้ผู้แทนสายการบินได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร SAT1 Terminal ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 ททท. ยังได้จัดกิจกรรม Air-mazing Thailand: The Amazing Airline FAM Trip โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง เพื่อให้ผู้แทนจากสายการบินได้เข้าร่วมสำรวจศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่–อู่ตะภา (พัทยา-ระยอง)  และ เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ - สุราษฎร์ธานี ในจังหวัดเพื่อประเมินศักยภาพและพบปะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานในพื้นที่ รวมถึงการประชุม Debrief เพื่อประเมินผลการจัดโครงการในวันที่ 5 เมษายน 2567

แสดงผล 346 ครั้ง